• פרדס חנה - אנדרטת חללי הנח"ל וחיל החינוך בתכנון אדריכל חנן הברון, צילום:Golf Bravo.

  • נתניה, חוף הים, צילום: Ori.

  • תל האביב, שעות הערב, צילום: Beivushtang.

  • אילת, הטיילת בחוף הצפוני, צילום: Adiel lo.

  • זכרון יעקוב, מדרחוב רחוב המייסדים, צילום:ריק פלג.

  • חיפה, צילום פנורמי, צלם: Юкатан.

  • ביתן אהרון, שדרת הפיקוסים בכניסה למושב, צילום:עידו.

  • בנימינה, רחוב המייסדים, צילום:אלה פאוסט.

  • חדרה - העירייה, צילום: אור.

  • אור עקיבא - מרכז תרבות וחברה, צילום:דוד שי.

  • קריית שמונה, צילום פנורמי, צילום: Ynhockey.

דף הבית : כלכלה ועסקים : קרנות פנסיה


קרנות פנסיה
קרן פנסיה - מוצר פנסיוני שמוגדר כקופת גמל שמשלמת קצבאות חודשיות לעמיתי הקופה ,בין מבוטחיה יש את עקרון הערבות ההדדית ,חשוב לציין שבקרן פנסיה התשלום לשארים או למוטבים הוא קצבתי בלבד ,בקרן פנסיה יש שני סוגי חוסכים : חוסך שכיר וחוסך עצמאי ,אצל שכיר ההפקדה לחיסכון הפנסיוני מתחלקת בין העובד למעסיקו .

קרן פנסיה - מוצר פנסיוני שמוגדר כקופת גמל שמשלמת קצבאות חודשיות לעמיתי הקופה ,בין מבוטחיה יש את עקרון הערבות ההדדית ,חשוב לציין שבקרן פנסיה התשלום לשארים או למוטבים הוא קצבתי בלבד ,בקרן פנסיה יש שני סוגי חוסכים : חוסך שכיר וחוסך עצמאי ,אצל שכיר ההפקדה לחיסכון הפנסיוני מתחלקת בין העובד למעסיקו .
ישנם 4 סוגי קרנות פנסיה : 
1.קרן פנסיה ותיקה מאוזנת 
2.קרן פנסיה ותיקה שבהסדר 
3.קרן פנסיה חדשה כללית 
4.קרן פנסיה חדשה מקיפה 
במגזר הציבורי ישנה לרוב פנסיה תקציבית .
ניהול הסיכונים של קרן הפנסיה תלוי בהתקשרויות עם מבטח משנה הלוקח חלק מהסיכון .כמו כן ,מציין יאן קליימן ,ניהול הסיכונים מושפע מתהליך החיתום הרפואי ,הקשור לתחום עיסוקו של העמית שרוצה להצטרף ,לגילו ולמצב בריאותו .יש חשיבות רבה למידת החומרה שהחברה נוקטת ,מבחינת הגיל והחיתום הרפואי ,בנוגע למצטרפים חדשים לקרן . אחד הדברים שמשפיעים על רווחיות קרן פנסיה הוא מדיניות הקבלה לקרן ,ישנן קרנות שקל להתקבל אליהן גם אם ישנן בעיות רפואיות ,אולם הדבר פוגע בכלל העמיתים ,הסיבה לכך ,מציין יאן קליימן ,היא שקרנות הפנסיה מבוססות על עקרון הערבות ההדדית ,לפיו כל העמיתים ערבים זה לזה ,לכן ,אם הצהרת הבריאות שלנו נקייה עדיף לנו להצטרף לקרן פנסיה סנובית ,שהמדיניות שלה בנוגע לקבלת מועמדים חדשים מחמירה יותר .

קרן הפנסיה על עקרון הערבות ההדדית ,לפיו כל העמיתים ערבים זה לזה ,זכויות העמית בקרן תלויות בפרופיל של העמיתים האחרים בקרן ,ויש בכך חיסרון .כך למשל ,טוען יאן קליימן ,אם לקרן ייכנסו עמיתים רבים עם בעיות בריאות ויוגשו תביעות רבות בגין אובדן כושר עבודה ,הדבר יפגע בתשואות הקופה ויקטין את הפנסיה העתידית של החוסכים בה ,משמע ,הסיכונים הביטוחיים ,כגון מוות ואובדן כושר עבודה מכוסים ע״י העמיתים עצמם ,והסיכון אינו חל על חברות הביטוח ,מכאן ,שהאיזון האקטוארי מושפע לא רק מתשלומי הפרמיה של העמיתים ומהתשואות על ההשקעות ,אלא גם מהמאפיינים של העמיתים ,הקיימים והחדשים שמצטרפים לקופה .
לדוגמא ,מציין יאן קליימן ,ריבוי מקרים ביטוחיים מעל הממוצע ,כגון מוות ונכויות יכול לפגוע בתשואות הקרן כי התחייבויות הקרן כלפי השארים של המתים וכלפי העמיתים שזכאים לפנסיית נכות עולות . היתרון של הביטוח ההדדי שהוא מוזיל את העלויות של הקרן הפנסיה ,בכך שהיא אינה נדרשת לשלם בעבור הכיסויים הביטוחיים ,ולכן היא זולה יותר יחסית לביטוח מנהלים .

ביטוח מנהלים בהשוואה לקרן פנסיה מקיפה : 
ביטוח מנהלים או קרן פנסיה הם תוכניות פנסיוניות ,שמטרתן להעניק קצבה חודשית לחוסך בהגיעו לגיל פרישה ,זאת ,במטרה לשמור על רמת חייו גם כאשר יפסיק לעבוד ,קרן פנסיה מושתתת על עיקרון של ביטוח / ערבות הדדית .כלומר ,זכויותיו של העמית תלויות בעמיתים האחרים שנמצאים איתו בקרן הפנסיה ,למשל ,אם בקרן תהיינה תביעות רבות בגין אובדן כושר עבודה ,תיפגענה התשואות של כל חברי הקופה וכתוצאה מכך הקצבה שהעמית יקבל בעתיד תקטן .לעומת זאת ,ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח ,וכחוזה הוא מחייב ולכן אי אפשר לעשות בו כל שינוי ,הסיכון של המבוטחים חל על חברת הביטוח ואין אלמנט של ערבות הדדית ,לפיכך ,ביטוח מנהלים יקר יותר מקרן פנסיה ,על גובה דמי הניהול כמובן אפשר להתמקח ,ממליץ יאן קליימן , בקרן פנסיה מקדמי הקצבה יכולים להשתנות בהתאם לעלייה בתוחלת החיים ,כאשר מקדם הקצבה גדל הקצבה לעתיד קטנה ,לעומת זאת ,בביטוח מנהלים ,עד 2013 ,מקדם הקצבה מובטח .
הסכום שצברנו בהפקדות בקרן הפנסיה ,לאורך השנים עד הפרישה ,מחולק במקדם הקצבה ,את הסכום נקבל עד היום שנלך לעולמנו .

יאן קליימן ייעוץ אירגוני - פיננסי

עוסק בביקורת דיני הבנקאות והפיננסיים ,הכנת חוות דעת מומחה ,וניהול מו״מ מול המערכת הבנקאית ,ומשתפת פעולה עם בנקאיים ומשפטנים מומחים ,בעלי ניסיון רב בתחום.
לפרטים נוספים 03-550-6020


הגב לכתבה
Copyright © 2012-2019 EzorOne.
  אלמיר בניית אתרים